Από την Ιδέα στην Πράξη: μια ιστορία μετ’ εμποδίων