Από την Ιδέα στην Πράξη: μια ιστορία μετ’ εμποδίων

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

Η Ελλάδα είναι τόπος µε πανάρχαια και παγκόσµια καταγραφή µύθων. Επόµενο είναι η Εύβοια και η Βοιωτία να είναι πλούσιες από σηµαντικούς µύθους της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας. Τόποι µε παράδοση όπως η Αυλίδα, η πηγή της Αρέθουσας, η Θήβα η γενέθλια πόλη του Ηρακλή, το Τρίστρατο της Σφίγγας και το Ληλάντιο πεδίο. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν παιδιά και έφηβοι από την πόλη της Χαλκίδας και τον κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της Ριτσώνας.

∆άσκαλοι και µαθητές περιηγήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους, Αυλίδα, αρχαία Χαλκίδα, πηγή της Αρέθουσας, Ληλάντιο πεδίο και επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας. Στην ύπαιθρο φωτογράφισαν, έκαναν σκίτσα και στους χώρους του Εργαστηρίου διαµόρφωσαν τα τελικά τους έργα στη Ζωγραφική, Γλυπτική και Κεραµική.

 

Έκθεση
Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας
ηµοτική Πινακοθήκη “Μυταρά”
Ώρες επίσκεψης: 19:30 έως 21:30µµ
Εγκαίνια: 6/7  Ώρα 19.30µµ
Είσοδος: ελεύθερη