“Χάος στο κοσμικό μηχανοστάσιο”

Απαραίτητη η προκράτηση:   Προκράτηση Εισιτηρίου
Ο Αντώνης Αντωνίου, ∆ρ. Αστροφυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε µία συναρπαστική  διάλεξη µε τίτλο “Χάος στο κοσµικό µηχανοστάσιο”.
Στις αρχές του 21ου αιώνα ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο έχει πια αλλάξει ριζικά. Το κατακερµατισµένο, µηχανιστικό και αιτιοκρατικό Σύµπαν του Νεύτωνα, βασισµένο στην Ευκλείδεια Γεωµετρία -αφού κυριάρχησε επί 300 χρόνια στη δυτική σκέψη -έδωσε την θέση του σε έναν κόσµο που ξεχειλίζει από δηµιουργικότητα. Το κοσµικό µηχανοστάσιο, παρ’ όλες τις φαινοµενικές διαταραχές που υπέστη,  εξακολουθεί να λειτουργεί, ίσως πιο ελευθέρα, πιο δηµιουργικά, µε περισσότερη φαντασία. Σκηνικό στο οποίο εναλλάσσονται σοφά η τάξη µε την αταξία, το χάος µε την προβλεψιµότητα, το τραχύ µε το λείο, το κανονικό µε το ακανόνιστο, η άγνοια µε την γνώση.

Χώρος: Θέατρο Αυλιδείας Αρτέµιδος. Ώρα έναρξης 21.00. ∆ιάρκεια 45΄. Είσοδος ελεύθερη.

21 Ιουλίου – 21:00
21:00 — 21:45 (45′)

Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος

0 comments on ““Χάος στο κοσμικό μηχανοστάσιο”

Comments are closed.