Επικοινωνία

Στείλτε Μήνυμα

 1. * Απαιτείται

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

[newsletter]
Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να ενημερώνεστε γρηγορότερα και εγκυρότερα
 για ότι συμβαίνει στο Θέατρο Χαλκίδας καθώς και στο bio-Mechanical festival.

Τα στοιχεία και το Email σας δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε προώθηση διαφημιστικού υλικού…!!!

Αίτηση    Εθελοντισμού

Φόρμα Εθελοντή
 1. 1. Στοιχεία εθελοντή

 2. Διεύθυνση κατοικίας:

 1. 2. Εθελοντική προσφορά

 2. ΌχιΝαί
 1. Δηλώνω υπέυθυνα ότι:

  Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή και σωστά.
  Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα παραμείνουν στο «Θέατρο Χαλκίδας» και αποδέχομαι ότι δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου και ειδικότερα τα εδώ αναφερόμενα δεδομένα μου για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών δράσεων.
  Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Τμήματος Εθελοντισμού του «Θέατρου Χαλκίδας» για τις εθελοντικές εργασίες που προσφέρω.
  Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Τμήματος Εθελοντισμού λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτό.
  Δηλώνω ότι δεν αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή των ανωτέρω εθελοντικών εργασιών.
  Στις εργασίες τις οποίες συμμετέχω εθελοντικά το Τμήμα Εθελοντισμού θα μπορεί να αναγράφει το όνομά μου.
  Το υλικό που το Τμήμα Εθελοντισμού μου παράσχει για την υλοποίση των εργασιών που αναλαμβάνω καθώς και τα παραγόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτών ανήκουν αποκλειστικά στο Τμήμα και ως εκ τούτου δεν έχω κανένα δικαίωμα χρήσης, δημοσίευσης, πώλησης ή άλλο επί αυτών.
  Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλάισια που μου έχουν τεθεί από το «Θέατρο Χαλκίδας» και θα ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.
  Το Τμήμα Εθελοντισμού του «Θεάτρου Χαλκίδας» έχει το δικαίωμα να με παύσει από τις αρμοδιότητές μου ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω.
  Κανένα άλλο δικαίωμα ή απαίτηση έχω έναντι του Τμήματος Εθελοντισμού.

  Ο Εθελοντής

 2. Συμφωνώ