Πολιτιστικός Χώρος Αυλιδείας Αρτέμιδος

ΧΟΡΟΣ:’Ήρθα στ’ ακρογιάλι στης Αυλίδας την αμμουδιά, πέρασα του Εύριπου το στενό πορθμό, τη Χαλκίδα, την πόλη μου παράτησα, μάνα της Αρέθουσας με τ’ όνομα που στο γιαλό σιμά κυλάνε τα νερά της. Ήρθα να δω των Αχαιών το τσούρμο, των Αχαιών των ημίθεων τα θαλάσσια ξύλα, που λεν πως παν να πάρουνε την Τροία Κι αρμάτωσαν χίλια σκαριά.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ιφιγένεια η εν Αυλίδι (στ164-172) Μετάφραση Κ. Χ. Μύρη

Στην Αυλίδα όμως του σήμερα παρατηρείται μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλά και απαξίωση του παγκοσμίως γνωστού αρχαιολογικού χώρου της Αυλιδείας Αρτέμιδος που οφείλεται στην επί πολλά χρόνια ανεξέλεγκτη λειτουργία των βιομηχανιών.
Στην περιοχή ωστόσο συνεχίζει να υπάρχει ένα πλέγμα σημαντικών ανθρωπογενών και φυσικών τοποσήμων με πλούσιο υλικό και άυλο ιστορικό απόθεμα, που της προσδίδουν μια ιδιαίτερη δυναμική ,με πολλές δυνατότητες πολιτιστικής και ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.